Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP'

Dobra, dnia 07.12.2018 r.

IBiZP.6220.01.9.2018.SK

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2018 r., złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską. W dniu 05.10.2018 r. Burmistrz Dobrej wezwał inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 21 listopada 2018 r. inwestor przedłożył wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu. W dniu 26 listopada 2018 r. przesłane wyjaśnienia i uzupełniania do raportu do:

  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez,
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu/zaopiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13.12.2018 r. do 07.01.2019 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl; w temacie wniosku należy wpisać ,,Zmiana sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 11-12-2018 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 11-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:15