Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pismo wzywające Inwestora, tj. firmę Greenprojekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania"

Dobra, dnia 25.01.2019 r.

OŚiGW.6220.1.8.2019.AW

Adresaci wg rozdzielnika

                Na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 24.01.2019 r., które wpłynęło
do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 25.01.2019 r. znak: WST-K.4240.15.2019.WS w oparciu o przepisy art. 50 § 1, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

wzywam

do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania”
w następującym zakresie:

 1. Przedstawienia analizy skumulowanego oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w powiazaniu z innymi planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami (w szczególności z innymi wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi
  na terenie gm. Dobra) uwzględniając ryzyko zmniejszenia lub utraty miejsc żerowania, bytowania oraz miejsc lęgowych fauny.
 2. Określenia przewidywanych terminów rozpoczęcia oraz czasu trwania prac budowlanych, w których przewiduje się realizację projektowanego przedsięwzięcia.
 3. Przedstawienia szczegółowych informacji o rodzaju technologii wykorzystywanej
  na potrzeby wybudowania inwestycji:
 1. sposób wykonania ogrodzenia farmy fotowoltaicznej,
 2. sposób wykonania dróg technicznych.

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 08.02.2019 r., na adres:

 1. Gmina Dobra, ul. Rynek 1; 72-210 Dobra.
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie,
  ul. A. Mickiewicza 26; 75-004 Koszalin

          Informuję jednocześnie, że uzupełnienie i wyjaśnienia winny być podpisane przez autora, a w przypadku gdy ich wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia dokumentu.

Informuje się, że odnosząc się do art. 9 Kpa, w przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień w powyższym zakresie, w wyznaczonym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona
w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

         Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa, Burmistrz Dobrej zawiadamia, że postanowienie nakładające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie będzie mogło być wydane w terminie. Przyczyną zwłoki jest trwające postępowanie wyjaśniające, tj. konieczność wniesienia przez wnioskodawcę wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także konieczność zapoznania się przez organ z wniesionymi wyjaśnieniami oraz opiniami. Wobec powyższego zawiadamia się o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, tj. do dnia 20.03.2019 r.

Na podstawie art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa).

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Otrzymują:

 1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o., ul. Długa 3/1; 43-100 Tychy.
 2. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Adama Mickiewicza 26; 75-004 Koszalin.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, ul. Niepodległości 66; 73-150 Łobez.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A; 70-030 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 28-01-2019 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:14