Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra".

Dobra, dnia 29.08.2014 r.

OŚ i GW.6220.2.13.2014.AW

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku
z art. 74 ust 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz.1235 z późn.zm),

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra”.

Decyzja została wydana na wniosek z dnia 04.04.2014 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 16.05.2014 r., złożony przez P.U.H. ,,Węglostal” z siedzibą
w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 27c.

Jednocześnie zawiadamiam, że zainteresowane strony mają możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz pismem o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 - 15 30 .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 01-09-2014 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 01-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:22