Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wydaniu w dniu 12.02.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.10.2019.AW) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania", 2. o wezwaniu w dniu 12.02.2019 r. Inwestora tj. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, celem ustalenia uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Dobra, dnia 12.02.2019 r.

OŚiGW.6220.1.12.2019.AW

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Dobrej, działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania:

 1. o wydaniu w dniu 12.02.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.10.2019.AW)
  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania”,
 2. o wezwaniu w dniu 12.02.2019 r. Burmistrz Dobrej Inwestora tj. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60 w Jaworznie, do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, celem ustalenia uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 3. Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia i innymi zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie
  w Urzędzie Miejskim w Dobrej, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu,
  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30 oraz o możliwości składania uwag
  i wniosków w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
  o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wiadomości należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej
  w Anielinie na terenie działki nr 100 obręb Anielino.”Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Niniejsze zawiadomienie jest informacją dla stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, które staje się skuteczne od dnia doręczenia.
 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Otrzymują:

 1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o., ul. Długa 3/1; 43-100 Tychy.
 2. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Adama Mickiewicza 26; 75-004 Koszalin.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie; ul. Niepodległości 66; 73-150 Łobez.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;ul. Tama Pomorzańska 13 A;70-030 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 15-02-2019 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:13