Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie instalacji fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo.

Dobra, dnia 21.01.2014 r.

                                    

OŚ i GW.6220.3.17.2013.AW                                                         

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,  zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo”, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo.

Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek z dnia 20.11.2013 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 22.11.2013 r., (uzupełniony w dniach: 27.11.2013 r.-29.11.2013 r.) firmy ECO Asset Management Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8, w Szczecinie.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia - postanowienie z dnia 23.12.2013 r. znak: WST-K.4242.341.2013.MC.2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie wydał opinii w terminie, co traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538.   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 21-01-2014 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:24