Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo'

Dobra, dnia 27.02.2014 r.

OŚiGW.6220.1.88.2012.SK                                         

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235),

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowejna podstawie wniosku złożonego przez firmę ,,Deut- Pol” Sp. z o. o.  w dniu 24.07.2012 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 25.07.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. przedsięwzięcia, przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, która miała miejsce od dnia 28.10.2013 r. do 18.11.2013 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Dobrej z dnia 24.10.2013 r., znak: OŚiGW.62201.71.2012.SK, od dnia 24.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.  W dniu 14.11.2013 r. została przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbyła się w Sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej.

Zgodnie z Protokołem z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, z dnia 14.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.74.2012.SK, inwestor nie odniósł się na część zdanych pytań. Jednocześnie podczas rozprawy administracyjnej złożono następujące wnioski formalne do przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto, w dniu 18.11.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zgłosiło uwagi, w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa. W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie wniosło o przedłożenie przez Inwestora opinii przyrodników i ornitologów na temat oddziaływania inwestycji na cenne miejsca (wskazane w Waloryzacji Przyrodniczej z 2000 r. – dokumentacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Dobrej), występowania i rozmnażania gatunków rzadkich i chronionych, graniczące z terenem, na którym planowana jest budowa biogazowni i użytkami, które planowane są pod nawożenie produktem biogazowni.

Pismem z dnia 19.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.77.2012.SK, wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień. Przedmiotowe wyjaśnienia należało przedłożyć w wyznaczonym wyżej zakresie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W dniu 16.12.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od inwestora z wyjaśnieniami w zakresie wymaganym w piśmie z dnia 19.11.2013r., znak: OŚiGW.6220.1.77.2012.SK.

Burmistrz Dobrej, obwieszczeniem z dnia 31.01.2014 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Ze względu na szczególnie skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy i konieczności przeprowadzenia analizy posiadanego materiału dowodowego, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, a w nawiązaniu do art. 36 § 1 i 2 k.p.a. przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 28 marca 2014 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 27-02-2014 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:24