Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem?.

Dobra, dnia 23.10.2019 r.            

OŚ i GW.6220.2.9.2019.AW                                               

 ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),  zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,  zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem”.

 Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek z dnia 05.08.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.08.2019 r., firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60 w Jaworznie.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 08.10.2019 r. znak: WST.-K.4220.207.2019.WS.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr 103 obręb Anielino, gm. Dobra nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, pismem z dnia 21.08.2019 r. znak:PS-ZNS-407/20/35/2019 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem”.   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia 20.08.2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.421.2019.AZ wyraziło opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie określiło warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo wodne.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej w Anielinie na terenie działki nr 103 obręb Anielino.”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

Niniejsze zawiadomienie jest informacją dla stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, które staje się skuteczne od dnia doręczenia.

Pouczenie

  Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Otrzymują:

  1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o.

            ul. Długa 3/1

            43-100 Tychy.

  1. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja

            Ochrony Środowiska

            ul. Adama Mickiewicza 26

            75-004 Koszalin.

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łobzie

ul. Niepodległości 66

73-150 Łobez.

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A

70-030 Szczecin.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 23-10-2019 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 23-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:05