Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra'

Dobra, dnia 30.04.2019 r.

IBiZP.6220.03.24.2018.SK   

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku z dnia 14.06.2018 r. firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra”, że ze względu na przysługujące stronom postępowania uprawnienie wynikające z art. 10 k.p.a., sprawa zostanie załatwiona w terminie do 15 maja 2019 r. Przyczyną zwłoki jest trwające postępowanie związane z wydaniem decyzji środowiskowej w szczególności z koniecznością zapoznania się przez organ z wszystkimi wyjaśnieniami i uzupełnieniami inwestora.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 30-04-2019 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:11