Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opinujących w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy Fotowoltaicznej Błądkowo" ,realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo.

Dobra, dnia 02.12.2013 r.

OŚ i GW.6220.3.7.2013.AW   

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) informuję, że w związku  z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 20.11.2013 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 22.11.2013 r., (uzupełniony w dniach: 27.11.2013 r.-29.11.2013 r.) firmy ECO Asset Management Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8, w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo”, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo, zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

           Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 77 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

           Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

                  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 02-12-2013 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 02-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:25