Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem? z dnia 22.11.2019 r. znak:OŚiGW.6220.2.11.2019.AW dla firmy Greenprojekt 10 Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:41
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:36
Zawiadomienie- Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania o: 1. Wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 22.11.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 22.11.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.16.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wpłynięciu pisma z dnia 05.11.2019 r.Znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, zawierającego rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:30
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:26
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 27.11.2019 r., znak:WST-K.4220.228.2019.WS.3, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika ? Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.? Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:21
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:16
Komunikat nr 11/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Błądkowo, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:11
Komunikat nr 12/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Bienice, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:05
Orzeczenie o jakośco wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:04:00
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:52
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:47
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra i Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:42
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:37
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych w m. Wojtaszyce i Wrześno, na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:31
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Progamu opiki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:25
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2020 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:18
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z miejscowości Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:14
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, należacych do osób fizycznych Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:09
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:03:03
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego Sebastian Kuran 2023-05-31 15:02:30
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:02:26
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:02:20
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:02:16
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie miejscowości Błądkowo, Krzemienna, Bienice, Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko Sebastian Kuran 2023-05-31 15:02:09
Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:59
Rozprządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2019 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:45
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzadzenia wodociągowego Krzemienna, gm.Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:38
Obweszczenie o przekazaniu podania mieszkańców budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego w Dobrej w sprawie wykonania prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 144 Nowogard Chociwel do organu właściwego Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:33
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:26
Poradnik dla rolników dotyczący wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:22
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:16
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej w sprawie o wydanie pozwoleni wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych (wód popłucznych) ze stacji uzdatnianai wody w miejscowości Bienice do ziemi poprzez urządzenie wodne (studnię chłonną) na działce o nr 77/20 obręb Bienice. gm. Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:11
Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ 1' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:07
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:01:03
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.08.2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej Sebastian Kuran 2023-05-31 15:00:57
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złozonym przez firmę PVE 168 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 4/10, w Bydgoszyczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczą na działce o nr ew. 368 obręb Dobropole, gm.Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:00:52
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez EE Tucze Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika o wydanie decyzji środowiskowej pod nazwą:,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:00:47
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:00:42
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna i Błądkowo, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:00:35