Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego / w byłej mleczarni/


`

BURMISTRZ DOBREJ

sprzeda w drodze rokowań lokal użytkowy w budynku dawnej mleczarni położony przy ulicy Armii Krajowej 19/3 w Dobrej, wraz udziału do 502/1000 części w współwłasności działki gruntowej nr 95/14 obręb miasta Dobra, powiat łobeski.

Przedmiotem rokowań jest:

? lokal użytkowy nr 3 /w budynku dawnej mleczarni wraz z garażem/ usytuowany w budynku nr 19 przy ul. Armii Krajowej, na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/14- obręb Dobra. Objęty rokowaniami lokal użytkowy składa się z ośmiu pomieszczeń na parterze o pow. użytkowej 144,53m2, poddasza użytkowego o pow.28,60m2 oraz budynku gospodarczego-garażu o pow. użytkowej 58,80m2, wraz udziałem we współwłasności do 502/1000 części w działce zabudowanej- /budynkiem dawnej mleczarni oraz garażem/oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/14- obręb Dobra.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW SZ1L/00019636/, przeznaczenie działki w SUiKZP gminy Dobra - proponowana zmiana przeznaczenia na usługowo - mieszkaniowe. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami

Ustalona cena do rokowań wynosi: - 25.240,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Rokowania odbędą się w dniu 20.10.2014r o godzinie 900 w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek l. Wysokość zaliczki w kwocie 2.600,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130 najpóźniej do dnia 14.10.2014r. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Urzędu, a nie data dokonania wpłaty.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono dwa przetargi w terminach: I przetarg 14.04.2014r.- cena wyw. 63.100 zł, II przetarg - 30.06.2014 r. cena 31.550 zł.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składane jest w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA - lokal użytkowy - ul. Armii Krajowej 19/3 -,,Nie otwierać" w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat do dnia 14.10.2014 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( proponowana cena nie może być mniejsza jak ustalona cena do rokowań tj. 25.240,00 zł ),

  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku przegrania rokowań zaliczka zostanie w całości zwrócona najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań. Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconej zaliczki nie zwraca się.

Burmistrz Dobrej może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości lub odwołać rokowania podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 91 39 14528. Dobra, dnia 10.09.2014r. (przygotował Stanisław Wasilewicz).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wasilewicz 12-09-2014 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2014 08:21