Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i parapetów wewnętrznych z PCV do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra

Dobra, dnia 18.09.2014 r.

DGMiK.271.06.2014.SK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOSTAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PCV I PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH  Z PCV DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

W dniu 18.09.2014 r. o godz. 10.15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

  1. Sławomir Brodniak – przewodniczący komisji,
  2. Sebastian Kuran – sekretarz komisji         ,
  3. Agnieszka Witkowska – członek komisji,
  4. Maria Elert – członek komisji,

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i parapetów wewnętrznych z PCV do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w pok. nr 16 (miejsce otwarcia zostało przeniesione z powodu zajęcia sali konferencyjnej).

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 25 609,76 zł netto / 31 500,00 brutto.

W wyznaczonym terminie do 18.09.2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły: 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

W jawnej części posiedzenia uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców.

 

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i parapetów wewnętrznych z PCV do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra”.

Zamawiający podczas otwarcia ofert podał następujące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

Nr of.

Nazwa (firmy)

Adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

[zł]

1

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A, 78-600 Wałcz

tel. (67)3871947, fax: (67)3871945,
e-mail: biuro@stolplastik.pl

24 410,58

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEGANT”

ul. Polanka 7E/15, 61-131 Poznań

tel. (95)7202934, fax: (95)7202934,
e-mail: p.w.megant@gmail.com

27 490,50

3

P.H. „ARNO” Sp. z o.o.

ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

tel. (91)3921088, fax: (91)5777941,
e-mail: biuro@arno-nowogard.pl

24 014,52

4

Fabryka Okien „BROKAT”O/Regionalny Gorzów Wlkp. S.C.

ul. Mieszka I-go 6/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 509084337, fax: (95)7286284,
e-mail: info@brokatgor.eu

23 300,00

Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach – zgodnie z zapisami w SIWZ.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

 

===============================================================================

 

Dobra, dnia 18.09.2014 r.

oznaczenie sprawy: DGMiK.271.06.2014.SK

 

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Dobra

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

p. Sebastian Kuran

Adres

ul. Rynek 1

Kod pocztowy

72 – 210

Miejscowość

Dobra

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

(91)3914528

Faks

(91)5790541

Poczta elektroniczna (e-mail)

s.kuran@dobragmina.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.dobragmina.com.pl

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

DOSTAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PCV I PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH  Z PCV DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

 

3. Tryb postępowania

 

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

4. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ
ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

 

Nr

of.

 

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

cena 100%

1

Stolplastik Sp. z o.o., ul. Budowlanych 10A, 78-600 Wałcz

tel. (67)3871947, fax: (67)3871945, e-mail: biuro@stolplastik.pl

95,45

95,45

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEGANT”, ul. Polanka 7E/15,
61-131 Poznań, tel. (95)7202934, fax: (95)7202934,
e-mail: p.w.megant@gmail.com

84,76

84,76

3

P.H. „ARNO” Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

tel. (91)3921088, fax: (91)5777941, e-mail: biuro@arno-nowogard.pl

97,02

97,02

4

Fabryka Okien „BROKAT”O/Regionalny Gorzów Wlkp. S.C.

ul. Mieszka I-go 6/2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 509084337,
fax: (95)7286284, e-mail: info@brokatgor.eu

100,00

100,00

 

5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa wykonawcy

Fabryka Okien „BROKAT”  O/Regionalny Gorzów Wlkp. S.C.

 

Adres

ul. Mieszka I-go 6/2

Kod pocztowy

66-400

Miejscowość

Gorzów Wlkp.

Województwo/Kraj

Lubuskie

Telefon

509084337

Faks

(95)7286284

Cena wybranej oferty :

23 300,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty :

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 4 spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najniższa cenowo.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim dnia 18.09.2014 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl dnia 18.09.2014 r.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

7. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 19-09-2014 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 19-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2014 10:44