Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-I kwartał 2016 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:59
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-II kwartał 2016 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:54
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-III kwartał 2016 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:49
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-IV kwartał 2016 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:44
Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2016 roku Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:37
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 NA TERENIE GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:32
Informacja dotycząca zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew po 17.06.2017 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:21
Infromacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Edytę Dombrowską- Pracownię Projektową i Nadzory EBE z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332 Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616", złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w dniu 14.08.2017 r., uzupełnionym w dniu 24.08.2017 r., reprezentowanym przez p. Edytę Dombrowską-Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:08
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej opinii Sanitarnej z dnia 06.09.2017 r., znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 oraz o wezwaniu Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłozonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:20:03
Opinia Sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332ZTucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:58
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień Inwestora -Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:53
Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:48
Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:17
Obwieszczenie -zawiadomienie stron o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 29.09.2017 r. uzupełnienia karty informacyjnej, złożonej przez pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie- p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616" oraz przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.12.2017.AW, celem uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:10
Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o nie stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:05
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 23.10.2017 r. znak:OŚiGW.6220.01.18.2017.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:19:00
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra za III kwartał 2017 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:55
Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegajcego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:43
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora w Łobzie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wodociągu Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie" polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo Gmina Maszewo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:31
Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie", polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działakch nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo (Gmina Maszewo) Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:26
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra-IV kwartał 2017 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:21
Informacja PPIS w Łobzie o jakości wody przeznaczonej do spożycia w Dobropolu w zakresie wartości jonu amonowego Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:16
Informacja Burmistrza Dobrej o możliwości uczestnictwa w planowanej przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizacji zadania pn.,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap III" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:11
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:18:05
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2017 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:59
Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2017 roku Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:52
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 25.05.2018 r. znak OŚiGW.602.1.2018.AW o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzemnia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:48
Projekt Programu Ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018 - 20121 z perspektywą do 2025 " Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:43
Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, Błądkowo, Wojtaszyce, Krzemienna, Dobropole, Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:37
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 NA TERENIE GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:32
Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:27
Okresowa ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra (za I kwartał 2018 r.) Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:38
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:33
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:29
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:23
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:17
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:11