Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu własciwego do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/9/16 zawartego 19 maja 2016 r. dotyczącego realizacji zadań Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny Barbara Ostrowska 2020-03-03 08:50:04
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Barbara Ostrowska 2020-03-03 08:44:53
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:29:02
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:28:20
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:27:34
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:19:12
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:18:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 150/2, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:09:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 40/5, o. Błądkowo Marysia Elert 2020-02-27 08:09:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 490, 358, 228/1, 512/27, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 307/8, 350, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:06:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 95/13 o. Dobra Sebastian Kuran 2020-02-26 15:25:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 210/2 o. Dobra Sebastian Kuran 2020-02-26 15:24:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 61/1 o. Tucze Sebastian Kuran 2020-02-26 15:23:54
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobre Barbara Ostrowska 2020-02-25 11:08:41
Ogłoszenie o konkursie Sebastian Kuran 2020-02-24 15:03:51
Konkurs na powierzenie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Sebastian Kuran 2020-02-24 15:01:35
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego Agnieszka Witkowska 2020-02-24 13:37:42
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego Agnieszka Witkowska 2020-02-24 13:37:02
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 Agnieszka Witkowska 2020-02-21 08:34:08
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 Agnieszka Witkowska 2020-02-21 08:25:41
Zawiadomienie - KŁ JELEŃ Łobez Marysia Elert 2020-02-20 09:18:19
Zawiadomienie - KŁ JELEŃ Łobez Marysia Elert 2020-02-20 09:17:55
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, należacych do osób fizycznych Agnieszka Witkowska 2020-02-13 08:20:09
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaz dz. nr 512/21, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-11 12:38:08
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z miejscowości Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra Agnieszka Witkowska 2020-02-11 10:28:21
Zarzadzenie Nr 7/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobra na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Barbara Ostrowska 2020-02-06 14:22:31
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok Barbara Ostrowska 2020-02-06 14:19:40
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na 2020 rok Sebastian Kuran 2020-02-04 08:54:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 442 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 15:01:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 168/3 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 15:01:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 389/2 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 15:00:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 392/2 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 15:00:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 64/27 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 14:59:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 210/2 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-01-29 14:58:18
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2020 roku Barbara Ostrowska 2020-01-29 11:27:19
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ofert złożonych w ramach otwartego konursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy Dobra Barbara Ostrowska 2020-01-29 11:24:08
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XII/86/2019 Dorota Kisiel 2020-01-29 10:26:11
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XII/86/2019 Dorota Kisiel 2020-01-29 10:17:39
Ogłoszenie o wynikach konkursu Sebastian Kuran 2020-01-29 08:05:26