Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobra, dz. 142/3 Marysia Elert 2011-03-16 16:49:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marysia Elert 2011-03-16 16:41:53
Obwieszczenie- zawiadomienie o przeprowadzeniu otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." Agnieszka Witkowska 2011-03-11 10:51:29
Obwieszczenie -zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w m. Bienice. Agnieszka Witkowska 2011-03-11 10:46:37
Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". Agnieszka Witkowska 2011-03-11 10:42:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Krzemienna klubo-kawiarnia Marysia Elert 2011-03-10 10:07:42
Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". Agnieszka Witkowska 2011-03-09 14:16:44
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organu zajmujących stanowisko w przedmiocie wydania decyzji środwiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MWw Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". - dokument usunięty Agnieszka Witkowska 2011-03-09 14:00:56
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organu zajmujących stanowisko w przedmiocie wydania decyzji środwiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MWw Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". - dokument usunięty Agnieszka Witkowska 2011-03-09 14:00:25
II przetarg na Działkę 127/7 przy ul Reymonta w Dobrej w dniu 11.04.2011 Stanisław Wasilewicz 2011-03-09 08:50:59
Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Dobrej, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach i Gimnazjum w Dobrej w ramach projektu: Nie dajcie gnuśnieć umysłom. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 i 2011 Dawid Arkadiusz Mitłosz 2011-03-08 12:19:08
Zarządzenie Burmistrza Nr 8/2011   2011-03-08 11:48:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 520, o. Dobra Marysia Elert 2011-03-02 14:57:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 520, o. Dobra Marysia Elert 2011-03-02 14:57:06
Komunikat Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra, w rejonie ul. 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Dawid Arkadiusz Mitłosz 2011-03-01 07:41:08
Komunikat Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra, w rejonie ul. 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Dawid Arkadiusz Mitłosz 2011-03-01 07:39:28
Komunikat Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra, w rejonie ul. 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Dawid Arkadiusz Mitłosz 2011-03-01 07:37:21
Komunikat Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra, w rejonie ul. 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Dawid Arkadiusz Mitłosz 2011-03-01 07:36:19
Wykaz lokali do sprzedaży dla najemców ul. Piłsudskiego 4 Stanisław Wasilewicz 2011-02-28 15:24:09
Wykaz lokali do sprzedaży dla najemców ul. Piłsudskiego 4 Stanisław Wasilewicz 2011-02-28 15:23:31
Zarządzenie Burmistrza Nr 7/2011   2011-02-25 12:53:25
Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2011   2011-02-23 14:32:58
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji z dnia 18.02.2011 r. znak: OŚiGW.AW.7627/10/10 o srodwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dzialki nr 336/2 obręb Bienice". Agnieszka Witkowska 2011-02-23 14:30:21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". Agnieszka Witkowska 2011-02-23 14:26:54
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". Agnieszka Witkowska 2011-02-23 14:25:50
Uchwała Nr IV/29/2011 Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:13:08
Uchwała Nr IV/28/2011 Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:11:38
Uchwała Nr IV/27/2011 Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:10:30
Uchwała Nr IV-29-2011 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:09:22
Uchwała Nr IV-28-2011 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:09:18
Uchwała Nr IV-27-2011 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:09:15
Uchwała Nr IV-27-2011 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:09:14
Uchwała Nr IV/26/2011 Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:08:56
Uchwała Nr IV-26-2011 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2011-02-17 13:08:06
Zarządzenie Nr 57/2010   2011-02-14 08:45:26
Zarządzenie Nr 56/2010   2011-02-14 08:45:02
I przetarg Budynek mieszkalny ul Armii Krajowej 48 Stanisław Wasilewicz 2011-02-11 15:15:49
I przetarg Budynek mieszkalny ul Armii Krajowej 48 Stanisław Wasilewicz 2011-02-11 15:14:35
Informkacja o przetargu 21/4, 127/7 Stanisław Wasilewicz 2011-02-11 15:13:19
wykaz sprzedaż dla najemców - Piłsudskiego nr 6, nr 7, nr 8, Stanisław Wasilewicz 2011-02-11 15:11:27