Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/136/2012


UCHWAŁA NR XXI / 136 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami),oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2012, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 473.242zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 526.758zł.

§ 2. Ustala się następujące warunki zaciągnięcia kredytu:

1) okres spłaty kredytu najdłużej do 10 lat;

2) obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu Gminy Dobra;

3) spłata zobowiązań kredytowych następować będzie z dochodów przekraczających wydatki budżetowe, ze źródeł poza kredytowych oraz nadwyżek budżetowych w kolejnych latach.

§ 3. Bank kredytujący zostanie wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

§ 4. Udziela się Burmistrzowi Dobrej upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej i umów towarzyszących, w tym do wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej, tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX / 126/ 2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 25-07-2012 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 25-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2012 12:43