Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/125/2012


UCHWAŁA NR XIX / 125 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 31 maja2012r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 202.383,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 27.181-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 27.181,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27.181,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 136.352,-

rozdział 85395 Pozostała działalność 136.352,-zł

§ 2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 129.296,01zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2329 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 7.055,99zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.850,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19.425,-

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 19.425,-zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.425,-

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 19.425,-zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 202.383,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 27.181,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 27.181,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dożywianie) 27.181,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 136.352,00

rozdział 85395 Pozostała działalność 136.352,-zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.517,49zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.373,38zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 7.492,19zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 409,37zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 824,91zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 45,84zł

§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.388,90zł

§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne 131,10zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11.378,78zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 621,22zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8.264,56zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 451,44zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 53.723,06zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 2.929,76zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 1.706,12zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 93,88zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.850,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19.425,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 19.425,-zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.425,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 19.425,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 123.152,-

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 41.431,-zł

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 41.431,-zł

państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 41.431,-zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia 81.721,-zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego 81.721,-zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 81.721,-zł

§ 4.Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 123.152,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 23.652,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 23.652,-zł

§ 4810 Rezerwy 23.652,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 52.300,-

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 30.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,-zł

rozdział 80101 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.200,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.200,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 19.100,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.100,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 700,-zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne 700,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 46.500,-zł

rozdział 85204 Rodziny zastępcze 20.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 20.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego

rozdział 85216 Zasiłki stałe 26.500,-zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 26.500,-zł

§ 5. Dokonuje się zmiany planu pomiędzy działami i rozdziałami w ten sposób że:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

zmniejsza się plan w:

rozdział 85204 Rodziny zastępcze 10.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 10.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego

zwiększa się plan w:

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 10.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 10.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się plan w:

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 15.150,-zł

emerytalne i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne- zasiłki celowe 15.150,-zł

zwiększa się plan w:

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85395 Pozostała działalność 15.150,-zł

§ 3119 świadczenia społeczne 15.150,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-06-2012 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2012 09:11