Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII-113-2012


UCHWAŁA NR XVII / 113 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia29marca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 261.231,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 4.200-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 4.200,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 4.200,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 257.031,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 257.031,-zł

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 257.031,-zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 261.231,-zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 75.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 31.900,-zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 900,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,-zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.000,-zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 8.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,-zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 350,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,-zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 2.000,-zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 2.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.000,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 23.981,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 23.981,-zł

§ 4810 Rezerwy 23.981,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 52.300,-

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 30.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,-zł

rozdział 80101 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.200,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.200,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 19.100,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.100,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 13.600,-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.200,-zł

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz

niektóre świadczenia rodzinne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.600,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,-zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.600,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 4.200,-zł

§ 3110 -Świadczenia społeczne 4.200,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.100,-zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne 2.100,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60.000,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 60.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 02-04-2012 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2012 13:06