Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI-100-2012


UCHWAŁA NR XVI/100/2012

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ceny i stawki:

  1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,70 zł za 1 m3,

  2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości 4,60 za 1 m3,

  3. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w wysokości 6,16 zł/ miesiąc,

  4. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 3,99 zł /miesiąc.

§ 2. Do w/w cen i stawek, o których mowa w § 1 dolicza się podatek VAT.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVI/100/2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej złożył- Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz
ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

W szczególności taryfy zawierają określone, zgodnie z w/w przepisami, rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych w roku obowiązywania taryfy, i wynikają z udokumentowanych:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  • zmian warunków ekonomicznych.

Przyjęto jednakową stawkę opłat dla wszystkich grup odbiorców usług. Dla budynków nie posiadających opomiarowania przyjęto ryczałtowe zużycie wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami przyjętych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Dobrej będzie dostarczał wodę
w okresie obowiązywania taryf tj. od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku dla odbiorców gospodarstw domowych, instytucji i zakładów pracy w ilości 128.000 m?. Roczne koszty poboru, uzdatniania, rozprowadzenia wody i obsługi odbiorców wynoszą 434 800 zł.

Dotychczas obowiązująca cena wody w wysokości 2,65 zł/m? została ustalona w 2011 r.
i obowiązuje do 31.03.2012 r.

W okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń wodociągowych. Do analizy kosztów, przyjęto wzrost ceny energii elektrycznej w 2012 r.
opłaty środowiskowej, badania wody, paliwa i obsługi. W całkowitych kosztach 418 900 tj. 77% stanowią koszty eksploatacji obsługi i niezbędnych remontów.

Analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:

- 2,70 /m3- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (wzrost o 1,8 %) w ub. roku wzrost
o 1
2%

  • 6,16/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza (wzrost o 10 %, w ub. roku wzrost o 7,2,%)

  • 3,99/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (wzrost o 9,6% w ub. roku wzrost
    o 11%)

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na dostarczenie wody i opłaty abonamentowe w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność i zapewnią niewielki zysk w kwocie 15 900 zł w stosunku rocznym.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrej oczyści w ciągu roku obowiązywania taryf 83.000 m? ścieków, w tym 12.400 m? ścieków dowożonych z szamb. Wyeksploatowane urządzenia oczyszczalni ścieków ,,BIOBLOK WSM-400” wymagają dużych nakładów na zapewnienie ciągłej całodobowej pracy i utrzymania wymaganych przepisami jakości oczyszczanych ścieków. W całkowitych kosztach eksploatacji 367 800 zł rocznie, aż 80%
to koszty obsługi eksploatacji i niezbędne remonty.

W okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych. Do analizy kosztów, przyjęto wzrost ceny energii elektrycznej w 2012 r.
opłaty środowiskowej, badania ścieków, paliwa i obsługi.

Mając powyższe na uwadze Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryfy na oczyszczanie ścieków wysokości 4,60 zł/m? (wzrost o 11,4%, w ub. roku wzrost o 7,8%).

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na odbiór i odprowadzenie ścieków w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność i zapewnią niewielki zysk w kwocie 14 000 zł
w stosunku rocznym.

Reasumując-koszty skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zapotrzebowania prawidłowej eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, przyjmując zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 27-02-2012 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 27-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2012 08:59