Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/84/2011


UCHWAŁA NR XII/84/2011

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat:

  1. za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra:

  1. zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 110 l w wysokości 10,65 ;

zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 106,50 ;

  1. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 110 l w wysokości 7,13;

  2. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 71,32;

  3. pozostałych odpadów komunalnych, z których wysegregowano wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt.1 lit. b, c

z pojemników o poj. 110 l w wysokości 7,77 ;

z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 77,71;

  1. zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokości 124,68/m3

  1. za odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobra

w wysokości 11,37zł/ m3

  1. zlew ścieków w punkcie oczyszczania w wysokości 4,51zł/ m3

§ 2. Do stawek określonych w §1 doliczany będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/27/2011

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Padziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 30-11-2011 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2011 13:00