Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/65/2011


UCHWAŁA NR X / 65 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 104.858,57zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 7.690,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu 7.690,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 7.690,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 480,-

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 480,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 25.000,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 25.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.000,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 18.637,57zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 18.637,57

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18.637.57zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 801 Oświata i wychowanie 100,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 100,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 48.951-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1.300,-zł

emerytalne i rentowe

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.300,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85295 Pozostała działalność 47.651,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 47.651,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 4.000,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 104.857,57zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 25.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 7.690,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu 7.690,-zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.540,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,39zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,38zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.569,23zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.440,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 571,-zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 350,-zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 480,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 480,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 18.637,57zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18.637,57zł

§ 4810 Rezerwy 18.637,57zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 100,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 100,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 48.951,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1.300,-zł

emerytalne i rentowe

§ 3110 -Świadczenia społeczne 1.300,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 47.651,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dożywianie) 47.651,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 4.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,-zł

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów, przyjętych Uchwałą budżetową nr III / 13 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.- załącznik nr 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-10-2011 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 17-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2011 09:30