Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/40/2011


UCHWAŁA NR VI / 40 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 31 marca 2011r

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z póź. zm), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje:

§ 1. § 6 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra otrzymuje brzmienie:

„Wysokość środków na dodatki motywacyjne określa się na poziomie 5,0% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Dodatki motywacyjne przyznawane przez Burmistrza Gminy dyrektorom szkół, nie obciążają środków określonych dla nauczycieli. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 200,- zł miesięcznie, dodatek motywacyjny dla dyrektora, nie może być wyższy niż 500,-zł miesięcznie”.

§ 2. § 21 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach gminy Dobra i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości 25,-zł, bez względu na ilość osób w rodzinie nauczyciela”.

§ 3. § 21 ust.5 w/w Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.”

§ 4. § 21 w/w Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej skreśla się ustępy 2,3,4 oraz 10.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 maja 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Dobrej

Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 04-04-2011 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 12:47