Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Harmonogram Sebastian Kuran 2023-10-09 12:39:21
Odpady komunalne - informator Sebastian Kuran 2023-10-09 12:37:10
informacja o składach komisji z funkcjami Dorota Kisiel 2023-10-09 11:17:40
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-10-06 14:16:27
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-10-06 14:16:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 64/25 Marysia Elert 2023-10-05 14:14:50
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-10-05 11:20:45
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-10-05 11:20:38
Informacja dla wyborców o realizacji obowiązku dowozów do lokalu wyborczego zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego Dorota Kisiel 2023-10-05 09:56:38
Kalendarz polowań zbiorowych 2023/2024 - KŁ RYŚ Nowogard Marysia Elert 2023-10-02 09:23:17
Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrej do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Administrator 2023-09-28 14:48:24
Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej Administrator 2023-09-28 14:44:42
POstanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu OBwodowych Komisji Wyborczych Dorota Kisiel 2023-09-27 17:05:55
wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu nr 26/GK, dz. nr 334/1 o. Dobra Paulina Wasilewska 2023-09-27 07:35:32
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:36:38
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:36:24
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:36:19
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:36:13
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:36:06
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST - ZP.271.07.2023.SK Sebastian Kuran 2023-09-26 14:35:57
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 15kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK 6 do uzgodnienia z właściwymi organami, w tym z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego... Agnieszka Witkowska 2023-09-26 14:05:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złaczami ZKP i SK na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2023-09-25 11:58:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złaczami ZKP i SK na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2023-09-25 11:48:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złaczami ZKP i SK na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2023-09-25 11:46:17
Budowa linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK6 Agnieszka Witkowska 2023-09-25 11:43:58
Budowa linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK6 Agnieszka Witkowska 2023-09-25 11:37:20
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z dnia 19.09.2023 r., znak: HK.9022.2.63.2023 Jolanta Tomczewska 2023-09-22 10:56:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z dnia 19.09.2023 r., znak: HK.9022.2.62.2023 Jolanta Tomczewska 2023-09-22 10:52:47
Zarzadzenie Nr 43/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok Barbara Ostrowska 2023-09-20 12:54:33
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra oraz o terminie losowania - dokument usunięty Dorota Kisiel 2023-09-18 16:28:03
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra oraz o terminie losowania Dorota Kisiel 2023-09-18 16:26:06
informacja Burmistrza Dobrej w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Dobra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Dorota Kisiel 2023-09-18 16:21:35
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra oraz o terminie losowania - dokument usunięty Dorota Kisiel 2023-09-18 16:19:56
Obwodowe Komisje Wyborcze Dorota Kisiel 2023-09-18 16:19:05
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika Dorota Kisiel 2023-09-15 16:54:29
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 357/2, ob. Ostrzyca, gmina Nowogard", znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP Jolanta Tomczewska 2023-09-15 13:38:41
Decyzja Burmistrza Dobrej o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.09.2023 r., znak: OŚiGW.6220.1.16.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-09-13 15:14:02
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej, znak: OŚiGW.6220.1.18.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-09-13 15:10:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Dobrej o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚiGW.6220.1.17.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-09-13 15:08:05
Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 01 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Refenendum Ogółnokrajowego Barbara Ostrowska 2023-09-08 09:26:18