Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
kalendarz wyborczy - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-08-20 14:34:48
kalendarz wyborczy - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-08-20 14:33:17
obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych Dorota Kisiel 2019-08-20 14:29:45
Państwowa Komisja Wyborcza - informacje Dorota Kisiel 2019-08-20 14:26:50
wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019r. - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-08-20 14:24:30
Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019r Dorota Kisiel 2019-08-20 14:24:20
wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019r. - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-08-20 14:22:37
Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019r Dorota Kisiel 2019-08-20 14:18:54
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wpłynięciu pisma Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 24.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.07.2019 r., znakPS-ZNS-407.1/2/29/2019 o podtrzymaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak:PS-ZNS-407/1/1/2019, dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania. 2. wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.08.2019 r. znak: RZŚ.436.1.20.2019.AZ z informacją o podtrzymaniu opinii z dnia 25 stycznia 2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ. Agnieszka Witkowska 2019-08-20 12:13:30
Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 Marysia Elert 2019-08-14 10:07:09
Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 Marysia Elert 2019-08-14 10:06:20
protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 - dokument usunięty Marysia Elert 2019-08-14 10:05:49
protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019 - dokument usunięty Marysia Elert 2019-08-14 10:05:30
Administrator 2019-08-13 07:57:35
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Sebastian Kuran 2019-08-12 14:34:59
Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/4, obręb Tucze, gmina Dobra Sebastian Kuran 2019-08-12 14:32:50
Obwieszczenie - zawiadomomienie o wszczęciu postępowania Sebastian Kuran 2019-08-12 14:30:57
Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra Sebastian Kuran 2019-08-12 14:29:34
Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra - dokument usunięty Sebastian Kuran 2019-08-12 14:29:13
Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra - dokument usunięty Sebastian Kuran 2019-08-12 14:26:33
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05.08.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.08.2019 r. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". Agnieszka Witkowska 2019-08-09 13:46:26
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05.08.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.08.2019 r. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". Agnieszka Witkowska 2019-08-09 13:45:06
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacji ładowania oraz przyłączem" Agnieszka Witkowska 2019-08-09 13:20:17
Plan Estetyzacji Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-08-01 14:50:06
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Ostrowska 2019-08-01 08:03:35
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Dobra w roku 2019 Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:59:12
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Dobra w roku 2019 Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:58:22
Zarządzenie Nr 38A/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatoprskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:50:40
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniopwania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Dobra w roku 2019 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:12:05
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:05:55
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniopwania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Dobra w roku 2019 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:03:57
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia ppracownika Ośrodka Pomocy Społęcznej w Dobrej do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych Barbara Ostrowska 2019-07-31 14:00:21
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 13:58:26
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 13:57:35
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-07-31 13:55:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobra 394/6 Paulina Wasilewska 2019-07-29 15:08:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobra 474/1 Paulina Wasilewska 2019-07-29 15:08:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dobra 95/14 Paulina Wasilewska 2019-07-29 15:07:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sebastian Kuran 2019-07-26 13:05:18
Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 275/1, o. Dobra Marysia Elert 2019-07-25 13:17:10