Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie- zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:48
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w prawie jakości wody do spożycia w wodociągu Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:42
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20MW - DZIAŁKA NR EWID. 337/2 OBRĘB GRZĘZNO, GMINA DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:33
MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4182Z Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:29
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 218,5 MW - DZIAŁKI 276/1,358,359,360,363,364/1 OBRĘB TUCZE GMINA DOBRA - decyzja Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:23
orzeczenie HK.9022.2.109.2022 o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Bienice Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:18
orzeczenie HK.9022.2.110.2022 o jakości wody produkowanek i dostarczanej z wodociągu - Wojtaszyce , Wrześno Sebastian Kuran 2023-05-31 14:21:12
2022 rok Sebastian Kuran 2023-05-31 14:20:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Łobzie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łobeskiego na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu na potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Sebastian Kuran 2023-05-31 14:18:08
orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra, HK.9022.2.135.2022 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:18:03
orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, HK.9022.2.136.2022 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:58
orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń na terenie gminy Dobra, HK.9022.1.4.2023 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:54
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.,,Wylesienie w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:50
ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:44
Wylesienie w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:41
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:33
Rozporządzenie nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Sebastian Kuran 2023-05-31 14:17:07
Informacja Regoinalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem występowania na terenie Polski ognisk ptasiej grypy (AI) oraz możliwością przemoszeina przez dzikie ptactwo wirusa podtypu H5N1, znak: WOPN.070.6.2023.DM.KA Sebastian Kuran 2023-05-31 14:16:55
Zawiadomienie o wpływie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/1,52/2, 52/3 obręb Tucze, gmina Dobra, znak: OŚiGW.6220.1.2023.JT Sebastian Kuran 2023-05-31 14:16:31
Zawiadomienie o wpływie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/1,52/2, 52/3 obręb Tucze, gmina Dobra, znak: OŚiGW.6220.1.2023.JT Sebastian Kuran 2023-05-31 14:15:51
Zawiadomienie o wpływie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/1,52/2, 52/3 obręb Tucze, gmina Dobra, znak: OŚiGW.6220.1.2023.JT Sebastian Kuran 2023-05-31 14:14:42
BUDOWA BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 52/1, 52/2 I 52/3, OBR. TUCZE, GM. DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 14:13:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi powiatowej nr 4180Z za pomocą projektowanych wylotów Wyl. 1 do wód powierzchniowych Dopływu z Bienic na działce nr 8/8, obr. Bienice, Wyl. 2 oraz Wyl. 3 do rowu zlokalizowanego na działce nr 209, obr. Bienice, gm. Dobra, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, znak: SZ.ZUZ.1.4210.44.2.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 14:13:11
2023 rok Sebastian Kuran 2023-05-31 14:12:22
- dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:58:17
Ogłoszenie - dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:57:56
- dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:56:38
Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:56:00
Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:55:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi powiatowej nr 4180Z za pomocą projektowanych wylotów Wyl. 1 do wód powierzchniowych Dopływu z Bienic na działce nr 8/8, obr. Bienice, Wyl. 2 oraz Wyl. 3 do rowu zlokalizowanego na działce nr 209, obr. Bienice, gm. Dobra, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, znak: SZ.ZUZ.1.4210.44.2.2023.SK Jolanta Tomczewska 2023-05-31 13:44:46
Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej Sebastian Kuran 2023-05-31 12:39:09
Raport o stanie gminy za rok 2022 Sebastian Kuran 2023-05-31 12:38:07
wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu nr 17/GK, dz. nr 64/25 o. Dobra Paulina Wasilewska 2023-05-31 12:21:50
wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu nr 16/GK, dz. nr 183/1 o. Dobra Paulina Wasilewska 2023-05-31 12:21:18
Przebudowa placu przed zabytkowym kościołem pw. Św. Klary w Dobrej uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa użytkowania - ZP.271.1.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 09:32:26
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błądkowo - ZP.271.02.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 09:32:01
Przebudowa placu pierwszych osadników w Dobrej - ZP.271.04.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 09:31:33
Przebudowa drogi w miejscowości Tucze - ZP.271.03.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 09:31:07
Budowa Świetlicy kontenerowej w miejscowości Wrześno - ZP.271.06.2023.SK Sebastian Kuran 2023-05-31 09:30:38
Ogłoszenie o czwartym przetargu - dz. 265/30, o. Dobra Marysia Elert 2023-05-29 13:16:38