Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Dobrej o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:19
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 28.10.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 04.11.2021 r., (uzupełniony w dniach 15.11.2021 r.; 26.11.2021 r.), firmy AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:14
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:08
Projekt Programu Ochrony Środowiskadla Gmina Dobra na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:04
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2021 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:26:56
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:26:50
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych z m. Dobropole, Tucze, Bienice, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:26:06
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:59
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określającej warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:54
Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości dla przedsięwzięcia realizowanego przez AJM- ECO Sp.zo.o.Sp.K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Astronomów 9, polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:44
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Wiślanej 8/7, w Warszawie, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 22.02.2022 r., znak: OŚiGW.6220.3.101.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.7. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:39
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2021 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:34
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Krzysztofa Żygisa, zam. przy ul. Konopnickiej 36/3 w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie systemu fotowoltaicznego Bienice, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 5MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 365, jednostka ewidencyjna 321801_5, obręb Bienice, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:29
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie nr 1/22 i decyzja w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:24
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu w dniu 04.05.2022 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze i ponownym przekazaniu uzupełnienia raportu do ponownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie na podstawie pisma Burmistrza Dobrej z dnia 06.05.2022 r. znak:OŚiGW.6220.3.105.2020.AW Sebastian Kuran 2023-05-31 14:25:19
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 20.05.2022 r. znak:HK.9020.2.2.2022 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:56
Informacja osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:51
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 21.06.2022 r. znak: WST-K.-4221.6.2021.MCD.8 uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:44
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:40
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:36
Decyzja i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:31
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:18
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej planowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:24:14
Odpady rolnicze - oferta Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:47
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 20.05.2022 r. znak:HK.9020.2.2.2022 Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:42
Informacja osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:37
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 21.06.2022 r. znak: WST-K.-4221.6.2021.MCD.8 uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:33
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:27
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:23
Decyzja i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:17
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej planowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:23:00
Budowa systemu fotowoltaicznego Bienice, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 5MW, na działce o nr ewidencyjnym 365, obręb Bienice, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:22:13
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Farma fotowoltaiczna Tucze' na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 14:22:08
Komunikat nr 4/2022 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Tucze, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:22:04