Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, Błądkowo, Wojtaszyce, Krzemienna, Dobropole, Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:37
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 NA TERENIE GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:32
Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:17:27
Okresowa ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra (za I kwartał 2018 r.) Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:38
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:33
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DOBRA Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:29
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:23
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:17
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:11
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:16:03
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:56
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 12.09.2018 r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu Bienice Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:51
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:46
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:41
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:35
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w imieniu którego postępiowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin, reprezentowanym przez p. Ryszarda Kowalskiego, Pracownię Projektową Dróg i Mostów DIM z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Sosnowej 6f, 71-468 Szczecin o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 144 w miejscowości Dobropole, na odcinku od km 21+845 do 22+720" Gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:29
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Green Park V Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:18
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:12
Obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, PPIS w Łobzie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinei o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwięcia na środowisko na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:06
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:15:01
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych złożonym w dniu 31.12.2018 r. wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" nr 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ew.: 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:55
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.12.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 31.12.2018 r., (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:50
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak: PS-ZNS-407/1/1/2019, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:44
Obwieszczenie o ponownym wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:12
Pismo wzywające Inwestora, tj. firmę Greenprojekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:07
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBRA W 2019 R. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:14:02
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:57
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:51
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:46
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:40
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:35
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:23
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:17
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 28.01.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:11
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:06
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wydaniu w dniu 12.02.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.10.2019.AW) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania", 2. o wezwaniu w dniu 12.02.2019 r. Inwestora tj. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, celem ustalenia uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:13:00
Okresowa ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobra za IV kwartał 2018 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:12:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowiania określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez firmę Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:12:50
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:12:44