Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 26.01.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 22/2024 decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze (oznaczonej symbolem A). Sebastian Kuran 2024-01-26 12:31:23
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 26.01.2024 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 22/2024 decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze (oznaczonej symbolem A). Sebastian Kuran 2024-01-26 12:30:36
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użykownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Barbara Ostrowska 2024-01-25 11:36:33
Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Dobrej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków Barbara Ostrowska 2024-01-25 11:32:26
Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Dobrej z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2024 r. Barbara Ostrowska 2024-01-25 11:30:12
Wersja nr 1 - 2024_BZP 00062172_01_P Sebastian Kuran 2024-01-24 10:22:55
Wersja nr 1 - 2024_BZP 00062172_01_P Sebastian Kuran 2024-01-24 10:21:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 Sebastian Kuran 2024-01-24 10:21:24
Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrej Barbara Ostrowska 2024-01-24 08:36:57
Załącznik nr 2 - wzór umowy Sebastian Kuran 2024-01-22 15:17:24
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Sebastian Kuran 2024-01-22 15:16:27
Zapytanie ofertowe Sebastian Kuran 2024-01-22 15:15:57
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Dobra - OŚiGW.271.1.2024.JT Sebastian Kuran 2024-01-22 15:14:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Dobra - OŚiGW.271.1.2024.JT Sebastian Kuran 2024-01-22 15:13:50
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 11:53:39
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 11:53:25
Decyzja Nr 6740.7.5.2023 Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. Sebastian Kuran 2024-01-22 11:03:27
Decyzja Nr 6740.7.5.2023 Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. - dokument usunięty Sebastian Kuran 2024-01-22 11:03:04
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 11:02:40
Decyzja Nr 6740.7.5.2023 Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. - dokument usunięty Sebastian Kuran 2024-01-22 11:01:35
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 10:56:15
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 10:53:52
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' Sebastian Kuran 2024-01-22 10:52:50
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o uzgodnienie z właściwymi organami, w tym z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego dla inwestycji Budowa sieci energetycznej nn 0,4 KV ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 82, 83/50 obręb Tucze. Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:31:13
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o uzgodnienie z właściwymi organami, w tym z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego dla inwestycji Budowa sieci energetycznej nn 0,4 KV ze złączami kablowo pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 82, 83/50 obręb Tucze. Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:30:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 82, 83/50 obręb Tucze, położonych na terenie gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci energetycznej nn 0,4 KV ze złączami kablowo pomiarowymi. Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:26:47
Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:24:52
Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:24:29
Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:24:11
Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra Agnieszka Witkowska 2024-01-22 10:21:52
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 334/10 o. Dobra, ul. Słowackiego 7a Marysia Elert 2024-01-19 12:49:12
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 334/10 o. Dobra, ul. Słowackiego 7a Marysia Elert 2024-01-19 12:48:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 18.01.2024 r., znak: OŚiGW.6220.2.5.2023.JT Jolanta Tomczewska 2024-01-18 10:15:30
Opinie RIO Agnieszka Macełko 2024-01-17 11:31:13
Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 r. Agnieszka Macełko 2024-01-17 10:55:04
Uchwała budżetowa na rok 2024 Agnieszka Macełko 2024-01-17 10:46:23
Uchwała budżetowa, uchwała WPF i opinie RIO Agnieszka Macełko 2024-01-17 10:42:32
Uchwała budżetowa, uchwała WPF i opinie RIO Agnieszka Macełko 2024-01-17 10:41:39
Opinia RIO Agnieszka Macełko 2024-01-17 10:39:18
Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Dobrej w sprawie przekazania środkó trwałych stanowiących własność Gminy Dobra na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy Barbara Ostrowska 2024-01-16 14:58:56