Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dobropole 20/1; udział w dziłce nr 384/5 o. Dobropole Marysia Elert 2023-07-06 13:59:22
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Marysia Elert 2023-07-05 14:55:56
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Sebastian Kuran 2023-07-05 10:37:30
Załącznik nr 1 - Formularze ofertowe Sebastian Kuran 2023-07-03 15:01:27
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia Sebastian Kuran 2023-07-03 15:01:07
Załącznik nr 4 - Cennik Gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-07-03 15:00:48
Załącznik nr 3 - Wzór umowy Sebastian Kuran 2023-07-03 15:00:21
Załącznik nr 4 - Cennik Gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-07-03 14:58:50
Załącznik nr 3 - Wzór umowy Sebastian Kuran 2023-07-03 14:58:12
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia Sebastian Kuran 2023-07-03 14:57:44
Załącznik nr 1 - Formularze ofertowe Sebastian Kuran 2023-07-03 14:56:45
Druki do pobrania - dokument usunięty Sebastian Kuran 2023-07-03 14:56:10
Zapytanie ofertowe Sebastian Kuran 2023-07-03 14:55:57
- dokument usunięty Sebastian Kuran 2023-07-03 14:55:18
- dokument usunięty Sebastian Kuran 2023-07-03 14:55:02
Druki do pobrania - dokument usunięty Sebastian Kuran 2023-07-03 14:54:13
Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-07-03 14:51:32
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia i zaopiniowania ujednoliconej i uzupełnionej karty infromacyjnej przedsięwzięcia, znak: OŚiGW.6220.1.10.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-07-03 14:42:13
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia i zaopiniowania ujednoliconej i uzupełnionej karty infromacyjnej przedsięwzięcia, znak: OŚiGW.6220.1.10.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-07-03 14:41:40
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia i zaopiniowania ujednoliconej i uzupełnionej karty infromacyjnej przedsięwzięcia, znak: OŚiGW.6220.1.10.2023.JT Jolanta Tomczewska 2023-07-03 14:41:30
Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok Barbara Ostrowska 2023-06-30 14:16:30
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, znak: HK.9022.2.48.2023 Jolanta Tomczewska 2023-06-27 14:15:20
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, znak: HK.9022.2.49.2023 Jolanta Tomczewska 2023-06-27 14:06:10
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, znak: HK.9022.2.49.2023 Jolanta Tomczewska 2023-06-27 14:04:51
wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu nr 19/GK, dz. nr 95/5 o. Dobra Paulina Wasilewska 2023-06-27 10:37:52
wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu nr 18/GK, dz. nr 95/5 o. Dobra Paulina Wasilewska 2023-06-27 10:37:22
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia w roku 2023 przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczykó, prowadzonej przez Gminę Dobra Barbara Ostrowska 2023-06-26 09:14:38
Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Barbara Ostrowska 2023-06-21 12:09:44
Informacja o wyniku przetargu - udział do 200/1000 w dz. nr 384/5, o. Dobropole Marysia Elert 2023-06-19 16:48:42
Informacja o wyniku przetargu - udział do 270/1000 w dz. nr 384/5, o. Dobropole Marysia Elert 2023-06-19 16:48:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP Jolanta Tomczewska 2023-06-19 14:54:54
Obwieszczenie o wezwaniu inwestorów do przedłożenia uzupełnionej i ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia, znak: OŚiGW.6220.1.5.2023,JT Jolanta Tomczewska 2023-06-19 14:50:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP Jolanta Tomczewska 2023-06-19 14:43:08
Informacja o osiągniętych poziomach za 2022 rok - gospodarka odpadami komunalnymi Paulina Wasilewska 2023-06-19 08:14:49
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działalch oznaczonych nr ewid. 8/1; 8/2; 8/4; 8/6; 8/8; 8/9; 8/9; 8/10; 8/11; 116/1; 95/3; 40/40; 39 obręb Bładkowo, gm. Dobra, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, oczyszczalnią ścieków i ich zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłącza wody Agnieszka Witkowska 2023-06-15 13:45:53
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Barbara Ostrowska 2023-06-14 10:01:15
Ogłoszenie o II przetargu - Dobra, ul. Kościuszki 25/6 Marysia Elert 2023-06-14 08:01:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 72/2, o. Dobra Marysia Elert 2023-06-13 12:30:29
Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Barbara Ostrowska 2023-06-13 11:45:47
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok Barbara Ostrowska 2023-06-06 09:21:32