Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Strażnika Miejskiego Gminy Dobra


0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl

Burmistrz  Dobrej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Komendanta Straży Miejskiej w Dobrej

1. Wymagania niezbędne:
•  obywatelstwo polskie
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw
publicznych
•  cieszy się nienaganną opinią
•  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku tzn. jest sprawny pod

względem fizycznym i psychicznym

• nie był karany sądownie

• ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
•  wykształcenie wyższe administracyjne , prawnicze lub inne uzupełnione podyplomowe w kierunku

ochrony porządku publicznego

? minimalny staż 5 lat

2. Wymagania dodatkowe:

• wiedza z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, wykroczeń oraz przepisów regulujących funkcjonowanie straży miejskiej oraz policji,

•  posiadanie prawa jazdy
•  znajomość pracy w administracji,
•  odporność na stres

• dyspozycyjność, kreatywność, terminowość, skrupulatność

• poczucie odpowiedzialności

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku komendanta Straży Miejskiej należy :

• kierowanie Strażą Miejską w Dobrej

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych

• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń

• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia

• kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-

porządkowego nieruchomości

• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych

• współdziałanie z innymi organami kontroli

• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

 1. Wymagane dokumenty:

•  życiorys zawodowy(CV)
•  list motywacyjny
•  zaświadczenie o niekaralaności
•  kserokopie świadectw pracy

• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
•  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
•  dokument poświadczający wykształcenie
•  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 1. Regulamin straży miejskiej stanowi załącznik do uchwały nr XXXII/214/2009 Rady Miejskiej w Dobrej

i jest dostępny na stronie www.bip.dobragmina.com.pl

 1. Drugim etapem konkursu będzie rozmowa kwalifikacyjna ( dane o zakwalifikowanych kandydatach

Dostępne będą na bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 1. Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próbny, a następnie na czas nieokreślony.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu
  Miejskiego ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w sekretariacie lub pocztą na adres
  Urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: Komendanta Straży Miejskiej w Dobrej,
  do dnia 06.07.2009r do godz 13,00 nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
  oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
  Dobra,2009-06-24 

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 24-06-2009 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2009 11:35