Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXIII-218-2009


Uchwała Nr XXXIII/218/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 8 czerwca 2009roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Na podstawie art. 7 ust1 pkt 17 i art. 18. ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.1 ust.1i 3 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009r Nr52, poz.420) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Dobra w 2010 roku .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

W myśl art. 6 w/w ustawy w roku 2009 rada gminy podejmuje ww. uchwałę do 30 czerwca.

Procedura korzystania z funduszy sołeckich

  • W roku 2009

  1. Do 30 czerwca podjęcie przez Radę Miejską uchwały o wyrażeniu zgody bądź nie wyrażeniu na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy (faktyczne korzystanie z funduszu nastąpi w roku następnym)

  1. Do 31 lipca -przekazanie sołtysom informacji o planowanej wysokości funduszu w roku następnym oraz projektu uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy na rok następny. Dzięki informacji sołtysi będą mogli przygotować merytorycznie dopracowane wnioski

  1. Do 30 września - każdego roku złożenie przez sołtysów wniosku do burmistrza o przyznanie środków funduszu; termin ten umożliwi uwzględnienie ich wniosków na etapie przygotowania projektu budżetu.

(Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o fundusz sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.)

4. Do 7 października - ocena przez Burmistrza wniosków pod względem formalnym tzn.:

- czy wiosek uchwaliło zebranie wiejskie

- czy we wniosku wskazano przedsięwzięcia do realizacji na obszarze sołectwa wraz z

oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem

- czy złożono wniosek w terminie

5. W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych Burmistrz odrzuca

wniosek informując o tym sołtysa Sołtys w terminie 7 dni od odrzucenia wniosku może

wniosek podtrzymać kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza

6. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał zamierzeń:

- będących zadaniami własnymi gminy

- służącym poprawie warunków życia mieszkańców

- zgodnych ze strategią rozwoju gminy

Rada Miejska odrzuca wniosek sołectwa

  • W roku 2010 i następnych

    1. Do 31 marca podjęcie uchwał Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody bądź nie wyrażeniu na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

    2. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym przepadają tzn. nie przechodzą na rok następny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 09:51