Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/216/2009


UCHWAŁA NR XXXII / 216 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 3.550,-zł.

w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3.550,-zł

i ochrony prawa

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.550,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 3.550,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 3.550,-.

w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3.550,-zł

i ochrony prawa

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.550,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.510,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.425,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 615,-zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.000,-

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,-

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy 4.000,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,-

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.000,-

rozdział 70095 Pozostała działalność 4.000,- zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 4.000,-zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-06-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2009 09:04