Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/206/2009


UCHWAŁA NR XXXI / 206 /2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 193.327,-

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 103.500,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103.500,-zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 103.500,-zł

użytkowania wieczystego nieruchomości

w dziale 852 - Pomoc społeczna 5.400-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.400,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84.427,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84.427,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 84.427,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 193.327,-

w dziale 852 - Pomoc społeczna 5.400,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.400,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84.427,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84.427,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 84.427,-zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 103.500,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 103.500,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103.500,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami :

zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,-

w dziale 710 Działalność usługowa 50.000,-zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000,-zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,-

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 120.000,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 120.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,-zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 15-04-2009 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 09:40