Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXIX 2009 z dnia 28 stycznia 2009 r


Protokół Nr XXIX/2009 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni - 2 ( Jaworska Danuta, Kontowicz Antoni )

Obrady sesji zakończono o godz. 15:10

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXIX Sesji

  • przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w dobrej na 2009 rok,

2.2. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,

2.3. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury

i Sportu na 2009 rok,

2.4. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rozwoju Gospodarczego

i Rolnictwa na 2009 rok,

2.5. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra.

3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ZA

2008 ROK.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXVIII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytyw nie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2009 rok

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z planem pracy Rady bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVIX/185/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVIX/186/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2009 rok

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVIX/187/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Rolnictwa na 2009 rok

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVIX/188/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wzrost o 7,6 %. Opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza wzrost o 23 %

Ceny energii elektrycznej wzrosły o 14 % i prognozowany wzrost w 2009 r. jest na poziomie 15 %, wzrosną także opłaty środowiskowe za zrzut ścieków oczyszczanych o 2,5 %.

Mając powyższe na uwadze Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryfy na oczyszczanie ścieków w wysokości 3,30 zł/m3 ( wzrost o 12,8 ).

Reasumując koszty skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zaopatrzenia prawidłowej eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, przyjmując zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała Nr XXIX/189/2009Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

ZA 2008 ROK.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami komisji do, których nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Rady Marek Kowalczyk - wypowiedział się na temat zatrudnienia w tym roku strażnika miejskiego. Uważa, że jest to kolejne wyciągnięcie z kieszeni podatników pieniędzy, a także utrudnianie mieszkańcom życia. Najpierw należałoby się zastanowić nad analizą finansową.

Dlatego należy się zastanowić i lepiej jakąś kwotę przeznaczyć dla Policji z przeznaczeniem właśnie na taki cel.

Druga sprawę jaką poruszył to podwyższenie diet uważa, że jest to praca społeczna, moralnie nie uzasadniona i dlatego jest oburzony taką decyzją radnych.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:10 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 19-03-2009 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2009 10:46