Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania działki 95/14


Dobra, dnia 04.02.2009r.

B U R M I S T R Z D O B R E J

Sprzeda w drodze rokowań lokal użytkowy z przynależnym udziałem do 502/1000 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 95/14 o pow. 760 m2 położonej w mieście Dobra ul. Armii Krajowej 19/3.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest lokal użytkowy składający się z ośmiu pomieszczeń usytuowanych na parterze /I kondygnacja/ o pow. użytkowej 144,53m2, poddasza użytkowego o pow. 28,60m2, oraz budynku gospodarczego-garażu o pow. 58,80m2 wraz z udziałem we własności do 502/1000 części wspólnych w budynku oraz w działce gruntowej nr 95/14 o pow. 760 m2 zabudowanej /budynkiem dawnej mleczarni/ .

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19636 w Sądzie Rejonowym w Łobzie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Ustalona cena do rokowań wynosi: - 37.950,00 zw. z podatku VAT.

Rokowania odbędą się w dniu 09 marca 2009r o godzinie 1100 w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul.Rynek1

Zaliczkę w wysokości 3.800,00 należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 03 marca 2009r. do godz. 1400 .Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Urzędu, a nie data dokonania wpłaty

Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono dwa przetargi w terminach: I przetarg 24.10.2008r.- cena wyw.93.970zł, II przetarg -30.12.2008r.-48.000zł. Pismem DZ-421/167/0/2008r z dnia 17 grudnia 2008r.Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków działka 95/14 została wykreślona z rejestru zabytków -Starego Miasta nr 81.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składane jest w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA - dz.95/14 w Dobrej-Nie otwierać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat do dnia 06.03.20089. do godz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej.

W przypadku przegrania rokowań zaliczka zostanie w całości zwrócona najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań.

Na poczet nabycia nieruchomości zaliczona zostanie wpłacona zaliczka.

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconej zaliczki nie zwraca się.

Burmistrz Dobrej może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Dobrej może odwołać rokowania podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 39-14-535.

BURMISTRZ DOBREJ

Barbara Wilczek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 20-02-2009 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2009 13:12