Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXVI 2008 z dnia 26 listopada 2008 r.


Protokół Nr XXVI/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 26 listopada 2008 r.

Obrady sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych. Poinformowała, że z prośbą o wyznaczenie sesji nadzwyczajnej zwróciła się p. Burmistrz Barbara Wilczek w związku z finansowaniem realizowanych przez Urząd Miejski w Dobrej projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni - 2 Zbigniew Awgul, Danuta Jaworska

Obrady sesji zakończono o godz.16:00

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXVI Sesji

  • przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekt uchwały :

- w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - poinformował , iż otrzymał informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że do końca tego roku nie otrzyma środków na dalszą realizację projektu na realizację projektu pn. zwrócił się z prośbą o przesunięcie (pożyczkę) środków z budżetu gminy na powyższy cel.

Rady Marek Kowalczyk zapytał czy projekt można zawiesić? Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że nie ma mowy o zawieszeniu tego projektu, gdyż wszystkie środki, które na niego otrzymaliśmy musielibyśmy zwrócić.

Skarbnik - dodał, że zwrócił się z zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie co ewentualnie należy zrobić w takiej sytuacji.

Odpowiedź otrzymał jednoznaczną czyli pożyczyć środki z budżetu gminy.

Radni wyrażając swoje opinie niepokojąco podchodzili do tematu dlaczego tych środków nie przekazano?

Natomiast Panie koordynujące ten projekt zapewniły, że środki na pewno w pierwszym kwartale zostaną przekazane na rachunek gminy.

Innych uwag i pytań radni nie wnieśli do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Rade - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Marek Kowalczyk - złożył interpelację do Przewodniczącej Rady Miejskiej o dokonanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Dobra.

Taką informację złożył również na piśmie.

P.Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że w tej kwestii musi się wypowiedzieć radca prawny. Te wszystkie przepisy reguluje karta nauczyciela i ustawa o oświacie. Następnie wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez związki zawodowe.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny odpowiedź na nurtujące go sprawy, otrzyma po uzyskaniu informacji w tej sprawie od radcy prawnego.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 16:00 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 16-12-2008 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2008 11:00