Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/166/2008


UCHWAŁA NR XXV / 166 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 367.623,65-zł.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 155.676,65 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność 155.676,65

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 155.676,65 zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 750 Administracja publiczna 4.300,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 4.300,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.300,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 9.744,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 9.744,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9.744,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 115.300-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 67.000,-zł

społeczne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 67.000,- zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.500,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.500,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85295 Pozostała działalność 42.800,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 42.800,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82.603,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 82.603,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 82.603,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(stypendia

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 367.623,65-

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 155.676,65 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność 155.676,65

§ 4430 Różne opłaty i składki 152.624,17 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 303,80 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 49,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 399,68 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 300,00zł

w dziale 750 Administracja publiczna 4.300,-

rozdział 75095 Pozostała działalność 4.300,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.300,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 9.744,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 9.744,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.744,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 115.300-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 67.000,-zł

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne ( zadania zlecone) 67.000,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.500,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500,-zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 42.800,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 42.800,- zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82.603,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 82.603,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia) 82.603,-zł

§ 3. Zmniejsza się dochody Miasta i Gminy w Dobrej o kwotę 1.098,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.098,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.098,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.098,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(podręczniki)

§ 4. Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy w Dobrej o kwotę 1.098,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.098,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.098,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) 1.098,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 25-11-2008 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 09:38