Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/159/2008


UCHWAŁA NR XXIV / 159 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 55.627,04-zł.

w dziale 750 Administracja publiczna 43.799,04-zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5.616,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 5.616,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29.966,04

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 29.966,04 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 8.217,-zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 8.217,-zł

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

w dziale 852 - Pomoc społeczna 2.500-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.500,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.328,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9.328,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9.328,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(podręczniki)

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 55.627,04-

w dziale 750 Administracja publiczna 43.799,04-

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5.616,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.616,-zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29.966,04-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 29.966,04-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 8.217,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.217,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 2.500-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.328,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9.328,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) 9.328,-zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej nr XXIII / 157 / 2008 z dnia 04 września 2008r. w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 446.113,95

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 446.113,95

rozdział 85395 Pozostała działalność (przedszkole) 136.568,40

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 116.083,14zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 20.485,26zł

Wspólnej Polityki Rolnej

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 309.545,55

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 263.113,72zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 46.431,83zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 4. Dokonuje się zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej nr XXIII / 157 / 2008 z dnia 04 września 2008r. w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 446.113,95

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 446.113,95

rozdział 85395 Pozostała działalność (przedszkole) 136.568,40 zł

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.451,02 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.550,18 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 3.292,43 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 581,02 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 531,04 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 93,71 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 41.694,03 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7.357,77 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 25.372,75 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4.477,55 zł

§ 4268 Zakup energii 308,72 zł

§ 4269 Zakup energii 54,48 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 24.248,93 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 4.279,22 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 64,22 zł

§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11,33 zł

§ 4438 Różne opłaty i składki 1.020,00 zł

§ 4439 Różne opłaty i składki 180,00 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 5.100,00 zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 900,00 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 309.545,55

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 1.624,26 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 286,64 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 261,98 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 46,23 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 95.931,76 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 16.929,13 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 81.636,17 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14.406,38 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 63.298,65 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 11.170,35 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 221,00 zł

§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 39,00 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 1.700,00 zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 742,90 zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 131,10 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 17.697,00 zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 3.123,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 14-11-2008 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2008 08:52