Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/154/2008


U C H W A Ł A XXIII/154/2008

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 04.09.2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64/22 położonej w mieście Dobra

Na podstawie przepisów art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami).Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1.Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w mieście Dobra, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 64/22 o powierzchni 0,0242 ha która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość na rzecz użytkownika przyległej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dobrej przy ulicy Piłsudskiego 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 64/19 o powierzchni 0,03117 ha w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/127/2008 z dnia 31 marca 2008.

U z a s a d n i e n i e :

Na podstawie przepisów art. 37, ust.2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada ma prawo przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Proponuje się sprzedaż działki niezabudowanej nr 64/22 położonej w Dobrej przy ul Piłsudskiego, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerem działki 64/19, położonej przy ulicy Piłsudskiego 15 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

W stanie istniejącym na działce znajduje się ogrodzenie z bramą wejściową do posesji przy ulicy Piłsudskiego 15,

Z uwagi na swoją niewielką powierzchnię /242 m2/ oraz już istniejącą zabudowę ogrodzeniem i pełnioną funkcję dojścia do posesji, działka 64/22 nigdy nie będzie mogła być w inny sposób wykorzystana ani też zabudowana jak w chwili obecnej (szerokość działki od 3,5 m do 5 m), gdyż zgodnie przepisami Prawa Budowlanego musi być zachowany 4 metrowy odstęp od granicy działki sąsiedniej. Należy także zauważyć, iż pod działką nr 64/22 znajduje się infrastruktura do budynku przy ul. Piłsudskiego 15 , co również ma znaczący wpływ na planowanie tam jakichkolwiek inwestycji budowlanych.

Sprzedaż działki 64/22 w drodze przetargu wydaje się być nieuzasadniona z uwagi na fakt, iż w przypadku nabycia jej przez osobę inną niż użytkownik działki nr 64/19 uniemożliwione zostanie dojście do posesji nr 15 od ulicy Piłsudskiego

W związku z powyższym przedmiotowa działka nigdy nie będzie mogła stanowić nieruchomości odrębnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:37