Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/152/2008


UCHWAŁA NR XXII / 152 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 17.899,- zł.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.999,-

rozdział 01095 Pozostała działalność 5.999,-

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych 5.999,-zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 11.900,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 11.900,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11.900,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 17.899,- .

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.999,-

rozdział 01095 Pozostała działalność 5.999,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.049,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.950,-zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 11.900,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 11.900,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.900,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 24.400,-

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 24.400,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.400,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 24.400,- zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.400,-zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24.400,-zł

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 24.400,-zł

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:36