Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXII 2008 z dnia 16 lipca 2008 r


Protokół Nr XXII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 16 lipca 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono o godz.14:20

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Radni 15 głosami za - jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wprowadzony projekt uchwały.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXI sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 15 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że w związku z realizacją projektu konkursowego „Ośrodek przedszkolny w Gminie Dobra szansą na zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji” finansowego przez Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest podjecie uchwały oraz projektu organizacyjnego.

Ze względu na krótki termin rozpoczęcia realizacji projektu (sierpień 2008) konieczne jest podjęcie uchwały.

W kwestii wyjaśnienia głos zabrała także Pani Bogumiła Mikołowska, która jest koordynatorem w/w projektu.

Poinformowała, iż na utworzenie Punktu Przedszkolnego gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w kwocie 375,638 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Działania związane z uruchomieniem w/w punktu będą realizowane ściśle z założeniami zawartymi w projekcie.

Projekt jest skierowany do 30 osobowej grupy dzieci, z rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ( z każdej rodziny w projekcie może brać udział jedno dziecko).

Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana komisja, która wytypuje dzieci spełniające powyższe kryteria. O wynikach rekrutacji rodzice będą powiadamiani poprzez zaproszenia na szczegółowe spotkania informacyjne.

W przypadku nieuzyskania zaplanowanej liczby dzieci oferta zostaje automatycznie skierowana do wszystkich rodzin, wówczas o przyjęciu dziecka będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podania o przyjęcie można będzie składać w Urzędzie.

Siedzibą punktu przedszkolnego jest stary budynek szkoły w Wojtaszycach.

Zaadoptowanie pomieszczeń na działalność przedszkola to zadanie i koszt gminy.

W trakcie trwania zajęć przewidziany jest dla dzieci posiłek w formie II śniadania.

Dla dzieci spoza terenu Wojtaszyc zapewniony będzie dojazd.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Skarbnik gminy Sławomir Brodniak - uzasadnił, że do budżetu gminy wprowadza się następujące środki tj.:

W punkcie 1 w rozdziale 01095 pozostała działalność - 5.999 zł - grant z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt „Pożyteczne wakacje 2008” dla sołectwa Bienice w wysokości 3.000 zł, dla sołectwa Wojtaszyce w wysokości 2.999 zł.

W punkcie 2 w rozdziale 75095 pozostała działalność 11.900 zł. - darowizny na organizację Jarmarku Doberskiego. - Bank Spółdzielczy Chociwel, Deut-Pol Bienice, Paramix - Błądkowo, PPHU „Nowa” -Zacharscy Dobra, Volkswind- wiatraki.

W punkcie 3 dokonano zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W punkcie 4 dokonano przesunięcia środków własnych na realizację projektu zabytkowego kościoła w Błądkowie - 24.400 zł.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek zaprosiła radnych na „Jarmark Doberski”, który odbędzie 25-26 lipca 2008 r.


Radny Antoni Kontowicz - zapytał czy będzie w tym roku remontowany odcinek drogi biegnący z Dobrej do Chociwela.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że w tym roku nie będzie remontowana nawierzchnia odcinka tej drogi, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przyznał środków na remont tejże drogi. Wykonane będą tylko prace cząstkowe polegające na „łataniu” wyrw.

Następnie zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozbiórki metalowego i drewnianego pomostu nad jeziorem Woświn w Tucze, które są w bardzo złym stanie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że zajmie się powyższą sprawą.

Radny Marek Kowalczyk poruszył temat bardzo złych wyników testów kompetencji szkół podstawowych i gimnazjum.

Poprosił radnych, komisję Społeczną, Oświaty, Kultury i Sportu o wnikliwe i dogłębne przyjrzenie się temu problemowi.

Uważa, że niepokojący jest fakt , iż te szkoły z roku na rok osiągają coraz niższe wyniki testów, a w tym przypadku najbardziej pokrzywdzonymi są nasze dzieci.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że również nurtuje i przeraża

wszystkich radnych ta sytuacja. Zwróciła się do dyrektorów szkół o wyjaśnienia powyższej sytuacji i o wskazanie ewentualnych przyczyn oraz zajęcia stanowiska w/w wymienionej sprawie.

Radni znają powyższy temat, który wcześniej był omawiany na wspólnych komisjach i do tematu powrócą na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji, na które również zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół.

W dalszej części radny Marek Kowalczyk zwrócił się z zapytaniem kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i czy nie można byłoby się zapoznać również z wynikami testów próbnych?

Pani Burmistrz - odpowiedziała, iż nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a wyniki testów próbnych mogą być udostępnione tylko dzięki dobre woli dyrektorów szkół.

Radny Marek Kowalczyk zwrócił się, o zobligowanie dyrektorów do przedłożenia w formie pisemnej wyników testów ( próbnych i końcowych) oraz

przedstawienie programów naprawczych. Oznajmił, że rada nie może obojętnie

przyglądać się temu problemowi, trzeba coś z tym zrobić.

Pani Burmistrz powiedziała, że najpierw należałoby wysłuchać jeszcze wyjaśnień dyrektorów i wspólnie dalej zastanowić się jak rozwiązać ten problem.

Następnie głos zabrała Pani sołtys wsi Błądkowo Anna Jarczewska, która podziękowała Pani Burmistrz, Skarbnikowi Gminy oraz całej radzie za przekazanie środków na odbudowę zabytkowego kościoła w Błądkowie.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa wsi Dobropole ( zmiana miejsca zamieszkania) głos zabrała Izabela Sokół, która podziękowała Pani Burmistrz, wszystkim pracownikom urzędu oraz radzie, sołtysom za bardzo dobra współpracę oraz pomoc przy realizacji zadań, które wykonywała jako sołtys wsi.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:20 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:20