Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/150/2008


UCHWAŁA NR XXI / 150 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 108.097,- zł.

w dziale 801 Oświata i wychowanie 7.616,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 7.616,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.616,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 100.481-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 14.881,-zł

społeczne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 14.881,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85295 Pozostała działalność 85.600,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 85.600,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 108.097,- .

w dziale 801 Oświata i wychowanie 7.616,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 7.616,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.616,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 100.681,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 14.881,-zł

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne ( zadania zlecone) 14.881,- zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 85.600,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 85.600,- zł

§ 3.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 80.484,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 80.484,-zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 80.484,-zł

§ 2008 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 76.018,90zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2009 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 4.465,10zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 8.950,-

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 8.950,-

§ 3110 świadczenia społeczne 8.950,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 8.950,- zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 8.950,-zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 8.950,-zł

§ 3119 świadczenia społeczne 8.950,-zł

2) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 30.000,-

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 30.000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 30.000,- zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe 30.000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,- zł

§ 5.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 80.484,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 80.484,-zł

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.200,- zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.072,-zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 2.924,-zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 172,-zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 446,-zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 26,-zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 39.163,-zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.305,-zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7.446,90zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 429,10zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 1.700,-zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 100,-zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 1.417,-zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 83,-zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 1.417,-zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 83,-zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 3.305,zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 195,zł

§ 6. W uchwale nr XVI / 106 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2008 rok dokonuje się zmiany w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie :

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.916.643,- zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciąganych kredytów 2.874.749,- zł,

  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu w kwocie 41.894,- zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 09-07-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2008 11:21