Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/135/2008


Uchwała Nr XX/135/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przystąpić do realizacji projektu z EFS w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” tytuł projektu „ Ośrodek przedszkolny w Gminie Dobra szansą na zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji” zgodnie z wnioskiem, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przystąpić do realizacji projektu z EFS w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” tytuł projektu

„Warto być aktywnym-rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia pozalekcyjne w gminie Dobra” zgodnie z wnioskiem, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków od dnia 31 stycznia 2008 r. o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Konkurs jest realizowany w trybie otwartym, w którym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków (tj. w poddziałaniu 9.1.1 dostępne środki wynoszą 11 131 636,00 zł i w poddziałaniu 9.1.2 dostępne środki wynoszą 22 04 154 zł) lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

  • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został przez nas złożony w dniu 26 marca 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikował się na pierwsze Posiedzenie Komisji Oceny Projektów, które odbyło się 15 kwietnia 2008 r. Obecnie czekamy na informację czy nasz projekt został wybrany do realizacji i o dokonanej ocenie merytorycznej

( liczba punktów) przez KOP.

  • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS w ramach poddziałania 9.1.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został przez nas złożony w dniu 7 kwietnia 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikował się na pierwsze Posiedzenie Komisji Oceny Projektów, które odbędzie się 28 kwietnia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 11-06-2008 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2008 13:27