Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uc h w a ł a Nr XVIII/123/2008


U C H W A Ł A Nr XVIII/123/2008

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Dobra

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości:

a/ działka nr 425/5, obręb Dobra, ul. Ofiar Katynia, pow. 1,6239 ha, KW 19373,

b/ działka nr 694, obręb Dobra, ul. Jana Kilińskiego, pow. 0,2452 ha, KW brak,

c/ działka nr 217/2, obręb Dobra, ul. Bohaterów Westerplatte, pow. 0,0271 ha, KW brak.

§ 2. Wyraża się zgodę na bezprzetargowy tryb zawarcia umów dzierżawy na działki opisane w § 1 pkt. a i b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Nowelizacja ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) wprowadziła zmiany również do ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) w zakresie dzierżaw gruntu na podstawie umów zawieranych do lat 3. Dotychczas Burmistrz miał prawo wydzierżawiać nieruchomości gminy Dobra bez zgody Rady Miejskiej na okres do lat 3. Po zmianach w w/w ustawach zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, po każdej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony moga zawrzeć kolejne umowy na tą samą nieruchomość wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. Działka oznaczona numerem 425/5, położone w mieście Dobra, wydzierżawiana była jako grunt pod garaże blaszane. Działka oznaczona numerem 694 wydzierżawiana była jako ogród. Działki te proponuje się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym. Działka oznaczona numerem 217/2 służy jako dojście do sklepu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-03-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2008 11:23