Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV-98/2007


  • U C H W A Ł A Nr XV / 98 / 2007

    • R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

    • z dnia 12 grudnia 2007 roku

W sprawie dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, po dokonaniu zniesienia odrębnej własności lokalu nr 1 dotyczącego działki Nr 127/1 i 127/2 obręb Krzemienna.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z późn. zmianami). Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności działek nr 127/1 o pow. 0,1079 ha i 127/2 o pow. 0,0269 ha położonych w obrębie Krzemienna dla których prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 20996.

§ 2. W wyniku zniesienia wspłwłasności o której mowa w § 1, po uprzednim zniesieniu odrębnej własności lokalu Nr 1, - Czesław Chojnacki nabędzie na wyłączną własność działkę 127/1 o pow. 0,1079 ha a Gmina Dobra, nabędzie na wyłączną własność dziąłkę oznaczoną Nr 127/2 o pow. 0,0269 ha. - za dopłatą na rzecz Gminy Dobra, wynikającą z wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała nr VII/77/2007 z dn. 07.09.2007 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie przepisów art. 37, ust 2 pkt. 9 oraz art. 15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, proponuje się zniesienie współwłasności działek 127/1 i 127/2 położonych w obrębie Krzemienna, po uprzednim zniesieniu odrębnej własności lokalou nr 1, będących współwłasnością w udziałach do 535/1000 części -Czesława Chojnackiego oraz 465/1000 części Gminy Dobra oraz zamiana udziałów za dopłatą wg . wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Działki 127/1 i 127/2 powstały z podziału działki oznaczonej nr 127 obręb Krzemienna .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:20