Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV-95/2007


Uchwała Nr XV/95/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udział w założeniu i członkostwo Gminy Dobra

w stowarzyszeniu będącym lokalną grupą działania.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udział w założeniu i członkostwo Gminy Dobra w stowarzyszeniu będącym lokalną grupą działania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobra

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2007 roku Gmina Łobez podjęła działania zmierzające do powołania Lokalnej Grupy Działania (LGD) na obszarze pięciu gmin powiatu łobeskiego: Łobez, Węgorzyno, Radowo Małe, Dobra i Resko.

Powołanie Lokalnej Grupy Działania w formie stowarzyszenia, złożonej z przedstawicieli trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i gospodarczego oraz przyjęcie strategii rozwoju dla planowanego obszaru pięciu gmin powiatu łobeskiego pozwoli na wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Oś priorytetowa 4. LEADER i realizację wielu projektów zgłoszonych przez członków Lokalnej Grupy Działania z zakresu rozwoju terenów wiejskich, rozwoju demokracji lokalnej i rozwoju zasobów ludzkich na naszym terenie.

Stowarzyszenie działać będzie na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205),

Celem Stowarzyszenia , jako Lokalnej Grupy Działania jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Łobez, Węgorzyno, Radowo Małe, Dobra i Resko, a w szczególności:

- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich;

- wspieranie działań na rzecz realizacji LSR,

- promocja obszarów wiejskich,

- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:18