Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-89/2007


UCHWAŁA NR XIV/90/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 listopada 2007 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 42,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/239/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2008 roku.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) do obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przygotowując projekt uchwały obniżono ogłoszoną średnią cenę skupu żyta o około 14,22 %.

W stosunku do roku podatkowego 2007 średnią cenę skupu żyta podniesiono o około 56,20%.

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o przyjęcie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:15