Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-86/2007


U c h w a ł a nr XIV/86/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 listopada 2007r.

w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrześno

Na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 z póź. zmianami/ oraz § 70 i § 71 Statutu Gminy Dobra stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.01.2003r. w sprawie Statutu Gminy Dobra /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 28, poz. 403/

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców sołectwa Wojtaszyce tworzy się sołectwo Wrześno w drodze podziału sołectwa Wojtaszyce.

§2. Granice i obszar jednostki pomocniczej - sołectwa Wrześno - określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§3. W uchwale nr IX/50/90 Rady Gminy i Miasta Dobra z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobra na jednostki pomocnicze zmienia się § 1 i otrzymuje on następujące brzmieni: „Tworzy się 9 sołectw”.

§4. W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/50/90 Rady Gminy i Miasta Dobra z dnia

21 grudnia 1990r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobra na jednostki pomocnicze zmienia się punkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „Sołectwo Wojtaszyce - obejmujące wieś Wojtaszyce” i dodaje się punkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie: „Sołectwa Wrześno - obejmujące wieś Wrześno”.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U z a s a d n i e n i e :

Do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa Wojtaszyce w sprawie utworzenia sołectwa Wrześno. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym... zasady tworzenia (...) jednostki pomocniczej określa statut gminy.

§ 70 pkt. 3 Statutu Gminy Dobra stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.01.2003r., stanowi, iż w sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa zasięga się opinii zebrania wiejskiego podjętej w formie uchwały.

W dniu 29.09.2007r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wojtaszyce podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrześno, powierzając wykonanie w/w uchwały Radzie Miejskiej w Dobrej. Liczba mieszkańców miejscowości Wrześno wynosi 140 osób.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:12