Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII-80/2007


UCHWAŁA NR XII / 80 / 2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 07 września 2007r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) oraz art. 182 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz.473 ze zmianami w 2007r Dz.U. 115, poz.793) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 141.272,- zł.

w dziale 750 - Administracja publiczna 6.500,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.500,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.500,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 107.825,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 44.948,-zł

społeczne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 4.948,- zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40.000,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.500,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.500,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85295 Pozostała działalność 61.377,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61.377,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.080,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.080,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14.280,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(podręczniki)

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.800,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - (stroje)

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 867,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 867-zł

§ 0830 - Wpływy z usług 867,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 141.272,-

w dziale 750 - Administracja publiczna 6.500,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.500,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 107.825,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 44.948,-zł

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne (zadania własne) 40.000,- zł

§ 3110 Świadczenia społeczne ( zadania zlecone) 4.948,- zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.500,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500,-zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 61.377,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 61.377,- zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.080,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.080,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) 14.280,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (stroje) 11.800,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 867,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 867,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 867,-zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.475,45

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.475,45

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy 4.475,45 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 4.475,45

1)w dziale 851 Ochrona zdrowia.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.475,45 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:07