Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII-77/2007


  • U C H W A Ł A Nr XII / 77 / 2007

    • R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

    • z dnia 07.09.2007 roku

w sprawie nabycia udziałów do 535/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 127/2 położonej w obrębie Krzemienna oraz sprzedaż udziałów do 456/1000 w działce zabudowanej nr 127/1 obręb Krzemienna -dla współwłaściciela .

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz.U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 i z 2007r Dz.U. Nr 48 poz.327) oraz art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie na własność Gminy Dobra udziału do 535/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Krzemienna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/2 o powierzchni 0,0269 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 20996, stanowiący własność Czesława Chojnackiego i w zamian za to prawo przekazać na rzecz Czesława Chojnackiego stanowiący własność Gminy Dobra udział do 465/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Krzemienna oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 127/1 o powierzchni 0,1079 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr 20997.

§ 2. Wyrazić zgodę na dokonanie rozliczenia tytułu zamiany o której mowa w § 1 przy przyjęciu ceny 1 m2 udziału w działce 127/2 według wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przepisów art. 37, ust 2 pkt. 9 oraz art. 15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, proponuje się sprzedaż udziałów do 435/100 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki oznaczonej nr 127/1 obręb Krzemienna, w drodze bezprzetargowej dla współwłaściciela Czesława Chojnackiego oraz nabycie na rzecz gminy udziału do 535/1000 w części w działce zabudowanej oznaczonej nr 127/2 od współwłaściciela Czesława Chojnackiego na zasadzie zamiany udziałów z dopłatą wg . wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Działki 127/1 i 127/2 powstały z podziału działki oznaczonej nr 127 obręb Krzemienna .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:05