Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI-71/2007


Uchwała nr XI/71/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XLVIII/285/2006 z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144. poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz.273), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska u c h w a la co następuje.

§1. W § 4 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XLVIII/285/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne wypłaca się dwa razy w ciągu roku szkolnego”.

§ 2. § 5 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielane w formie świadczenia pieniężnego będzie realizowane po przedstawieniu oryginału rachunku, faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów na cele określone w § 6 ust. 1-3.

2. Termin składania rachunków, o których mowa w ust. 1 upływa po 30 dniach od wydania decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

3. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na cele edukacyjne będą honorowane za okres do 4 miesięcy wstecz od dnia przyznania stypendium.

4. Refundacja kosztów będzie realizowana do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Dobrej.

5. Refundacja kosztów będzie realizowana po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wypłatę stypendiów socjalnych.”

§ 3. W § 6 uchwały Rady Miejskiej wymienionej w § 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, odzieży sportowej oraz mundurka szkolnego”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2007 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:02