Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

klauzula informacyjna dotycząca danych przetwarzanych w związku z ustawą o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku
z ustawą z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności)

 

Tożsamość administratora 

Administratorami danych osobowych są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. 
 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest  Burmistrz Dobrej, ul. Rynek 1 72-210 Dobra. 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych  i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z administratorem – Burmistrzem Dobrej można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie 91 3914528 lub adresu email sekretariat@dobragmina.pl

Dane kontaktowe

Inspektora

Ochrony Danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Dobrej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@dobragmina.pl

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania 

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
  • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
  • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska,     zgonem,
  • zmianą obywatelstwa,

-wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

  • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

 

 • uzyskania           przez     Panią/Pana        zaświadczenia o              danych                własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia niezgodności danych

Pani/Pana           dane      będą      przetwarzane    na          podstawie          ustawy  o ewidencji ludności.   

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych: osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą: innym osobom  i  jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą                określonych 

w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani/Pana danych. 

Okres przechowywania danych 

Dane w Rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Pani/Pana dane do Rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający            decyzję  o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, o organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, o wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, o wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Obowiązek         podania              danych osobowych        wynika z             ustawy  o ewidencji ludności. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 11-06-2019 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2019 15:10