Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

klauzula informacyjna dotycząca danych przetwarzanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku

z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą

z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Tożsamość administratora 

Administratorami danych osobowych są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej
   i innych zbiorach danych prowadzonych

w urzędzie tanu cywilnego administratorem jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrej- tj. Burmistrz Dobrej, ul. Rynek 1 72-210 Dobra

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych  i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z administratorem – Burmistrzem Dobrej   można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie 91-3914528 lub adresu email sekretariat@dobragmina.pl

Dane kontaktowe

Inspektora Ochrony Danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Dobrej  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@dobragmina.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania  i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
 • sporządzenia aktu małżeństwa,
 • sporządzenia aktu zgonu,
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku

 

 

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka  o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego  z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion,
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg

               stanu            cywilnego/            wydania           zaświadczenia 

o nieposiadaniu księgo stanu cywilnego, 

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • realizacji         wniosku          o          wydanie             zaświadczenia  o przyjętych sakramentach,
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych,
 • zameldowania,
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.   

Odbiorcy danych 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. 

 

Przekazanie danych osobowych do

Państwa Trzeciego lub Organizacji

Międzynarodowej

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Okres przechowywania danych 

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – aktu urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty gonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję  o zmianie imienia lub nazwiska. 

Informacja o dowolności lub

obowiązku podania danych 

Obowiązek    podania    danych    osobowych    wynika    z      ustawy 

Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 11-06-2019 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2019 15:06